Image

Ilu żyje z rakiem trzustki?

Rokowanie życia we wszystkich typach złośliwych chorób trzustki (RV) zależy od terminowej diagnozy. Tylko w 10% wszystkich przypadków raka można wykryć patologię we wczesnych stadiach. Wynika to z bezobjawowego przebiegu choroby. Jest określany na etapach, w których występują przerzuty, wpływając na pobliskie lub odległe narządy, naczynia, nerwy. Wraz z pojawieniem się nowych dolegliwości, często niezwiązanych z trzustką lub pogorszeniem stanu ogólnego, pacjent poszukuje pomocy medycznej. I dopiero wtedy można wykryć złośliwy nowotwór trzustki, ale już w zaawansowanym stadium.

O przeżyciu w raku trzustki można dyskutować mniej więcej po kompleksowej diagnozie i identyfikacji narządów dotkniętych przerzutami.

Co powoduje raka trzustki?

Pomimo faktu, że badanie raka trzustki jest prowadzone bardzo aktywnie ze względu na jego znaczenie społeczne, co jest determinowane przez ciężki postępujący przebieg, niski wskaźnik przeżycia pacjentów i wysoką śmiertelność, dokładne przyczyny choroby są nadal niejasne. Uważa się, że genetyczne uszkodzenie raka trzustki, powodując mutację komórek i ich szybki podział z tworzeniem słabo zróżnicowanej tkanki. Do końca tego problemu nie badano, ale zidentyfikowano czynniki ryzyka, które mogą powodować rozwój złośliwego guza w trzustce. Głównym z nich jest styl życia, w tym:

 • palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu;
 • niezdrowa dieta;
 • otyłość i adynamia.

Również wyzwalacze to:

 • dziedziczność;
 • wiek - po 55 latach;
 • rasa (często rak trzustki występuje u Murzynów niż u Europejczyków lub Azjatów);
 • obecność łagodnych nowotworów (gruczolak, torbiele);
 • kontakt z zagrożeniami zawodowymi.

Omówiono psychosomatyczną przyczynę raka: choroba pojawia się na tle długotrwałych głębokich doświadczeń. Jednak opinia lekarzy wiodących specjalności zajmujących się leczeniem patologii raka o takim pochodzeniu raka jest niejednoznaczna.

Jeśli osoba z istniejącymi chorobami narządów układu pokarmowego jest narażona na te czynniki (przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z martwicą trzustki, kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego, patologia wątroby, operacja żołądka i dwunastnica w historii), prawdopodobieństwo wystąpienia takiej patologii wzrasta. Trudno jest określić, ile pacjent będzie żył z chorobą nowotworową, a także przewidzieć, jak szybko może umrzeć, nawet po przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy. Dopiero po wykryciu końcowych etapów choroby, kiedy ogniska wtórnego guza rozwinęły się z powodu masywnych przerzutów, staje się jasne, że osoba będzie żyła, co najwyżej, przez kilka miesięcy w terapii podtrzymującej.

Czas od pierwszych objawów do śmierci

Rak gruczołu krokowego charakteryzuje się skrajnie negatywnym rokowaniem i niskim przeżyciem, które są determinowane przez stadium choroby: im później guz zostanie wykryty, tym gorsze rokowanie. Według American Cancer Society (ACS), po zweryfikowaniu diagnozy pacjent żyje przez około 5 do 23 miesięcy. Rokowanie to występuje u 50% osób po udanej diagnozie we wczesnym okresie, gdy nie ma przerzutów, guz nie rozprzestrzenia się poza granice trzustki i możliwe jest leczenie chirurgiczne. Wydłuży i ułatwi istnienie pacjenta.

Zasadniczo śmiertelność z powodu raka prostaty odnotowuje się w 95% przypadków choroby. Wskaźnik przeżycia powyżej 5 lat wynosi około 1%. Oczekiwana długość życia zależy bezpośrednio od stadium choroby:

 • we wczesnej fazie, gdy nowotwór jest nadal uleczalny, gdy guz jest usuwany za pomocą promieniowania i chemioterapii, czas przeżycia wzrasta do 2-5 lat;
 • w końcowych etapach, kiedy w wielu organach pojawiają się wtórne ogniska, miesiące.

Etap 1: guz o wielkości 0,5-1,5 cm jest zlokalizowany w miąższu gruczołu, nie wykraczając poza jego granice. Skuteczne leczenie chirurgiczne. Wskaźnik 5-letniego wskaźnika przeżycia wynosi 60-65%.

Dzięki nowoczesnym metodom medycznym wykrywanie nowotworu jest na tym etapie realne, a następnie rokowanie będzie korzystne. Po chirurgicznym usunięciu tkanki człowiek żyje przez wiele lat, średni czas wynosi 20-25 miesięcy.

Etap 2: guz ma 2 cm wielkości, rozpoczyna się jego penetracja do pobliskich narządów (dwunastnicy, żołądka, okrężnicy) i węzłów chłonnych. Interwencja chirurgiczna jest skuteczna w 50% przypadków. Jeśli resekcja nie jest możliwa, zaleca się chemioterapię i radioterapię, a rokowanie wynosi 12-15%. Wskaźnik przeżycia pięcioletniego - 50-52%. Pacjent z rakiem z tą diagnozą będzie żył od 12 do 15 miesięcy.

Etap 3: usunięcie guza jest możliwe w 20% przypadków. W ciągu 5 lat 41% pacjentów pozostaje przy życiu. Przy istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu chirurgicznego wskaźnik przeżycia przez 5 lat wynosi 3%.

Usunięcie guza jest często niemożliwe ze względu na jego duży rozmiar i położenie. Na tym etapie duże procesy krwionośne i pobliskie węzły chłonne biorą udział w procesie patologicznym, kiełkowanie trwa w sąsiednich organach.

Osobliwością etapu 3 jest pojawienie się zatrucia: choroba staje się znacznie bardziej dotkliwa. Interwencja chirurgiczna pogarsza przebieg istniejących chorób współistniejących i ogólny stan pacjenta. Cel terapii skojarzonej prowadzi do blokowania rozprzestrzeniania się przerzutów i wzrostu guza, nieznacznie przedłużając życie. Zastosowanie samej chemioterapii nie zmienia długości życia, ale zatrzymuje wzrost samego guza. Rokowanie jest bardzo niekorzystne: pacjent może umrzeć 10-12 miesięcy po ustaleniu rozpoznania raka.

Etap 4: bez leczenia osoba umiera po 6-8 miesiącach. Celem terapii skojarzonej jest przedłużenie życia do 10-15 miesięcy. Przebieg choroby charakteryzuje się dużym rozmiarem powstawania i przenikania przerzutów do odległych narządów (wątroby, płuc, mózgu, kości). Ze względu na powagę choroby, kwota pomocy polega na wyeliminowaniu bólu i podjęciu działań mających na celu poprawę jakości życia. Jego średni czas trwania wynosi 4 miesiące. Wskaźnik przeżycia 5 lat - 4%.

Jak możesz przedłużyć życie pacjenta?

Aby zwiększyć długość życia, wielką rolę odgrywa opieka nad bliskimi ludźmi i wsparcie psychologiczne. Ponadto stosuje się różne środki terapeutyczne, w zależności od częstości występowania guza i stanu pacjenta.

Chirurgiczne leczenie paliatywne w postaci częściowego usunięcia trzustki: wycina się część guza i przylegającą do niego tkankę. Zmniejsza to wielkość formacji i zmniejsza liczbę przerzutów.

Radioterapia: ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie zabija białka nowotworowe, stabilizując proces złośliwy.

Chemioterapię przepisuje się pacjentom, których stan ocenia się jako zadowalający. Pod wpływem cytostatyków, aktywnie dzielące się komórki nowotworowe umierają, człowiek może żyć jeszcze przez kilka miesięcy.

Środki odurzające są stosowane w końcowej fazie leczenia bólu. Jest to ważna część terapii podtrzymującej, ponieważ postęp procesu onkologicznego zwiększa intensywność objawów bólowych.

Środki ludowe stosowane przez pacjentów w różnych stadiach raka nie mogą zastąpić głównych rodzajów leczenia. W niektórych przypadkach mogą być stosowane jako uzupełnienie oficjalnej terapii.

Co wpływa na przeżycie raka trzustki?

Przeżycie to liczba pacjentów wyrażona w procentach, przeżywająca przez kontrolowany okres (5, 10, 15 lat) po weryfikacji diagnozy. W onkologii stosuje się pięcioletni wskaźnik przeżycia. Jego wskaźniki obliczono 4-5 lat temu. Ale biorąc pod uwagę rozwój medycyny w tym czasie, obecna prognoza może być lepsza niż pokazują statystyki.

Przetrwanie zależy od terminowego leczenia lekarza. Średnia długość życia w przypadku raka trzustki waha się średnio od 1 do 1,5 roku. Jego jakość można poprawić stosując leczenie objawowe i złagodzenie bólu.

Następujące czynniki wpływają na wynik raka:

 1. Wiek: pojawienie się nietypowych komórek u osób starszych prowadzi do bardziej rozległych i poważnych zmian w miąższu.
 2. Współistniejące choroby, które znacząco pogarszają samopoczucie pacjenta.
 3. Odporność: wysoka odporność ciała zwiększa czas życia.

Położenie guza w gruczole

Guz nowotworowy atakuje wszystkie części trzustki: głowę, ciało, ogon. Stan pacjenta, okres przeżycia, tempo rozprzestrzeniania się przerzutów zależą od jego lokalizacji. Najczęstszą i ciężką zmianą jest guz głowy. Jest to 65% przypadków w strukturze raka uszkodzenia trzustki. W 10% organizm jest zaangażowany w proces, około 5-9% nowotwór rozwija się w ogonie, w 20% rak dotyka trzustki na całej jej długości (lokalizacja wieloośrodkowa).

Nie tylko dobre samopoczucie pacjenta, ale także możliwe metody leczenia i długa długość życia zależą od lokalizacji guza.

Wraz z rozwojem nowotworu w głowie, stan jest ciężki, guz może szybko dać przerzuty do najbardziej odległych narządów (płuc, mózgu). Guz z taką lokalizacją jest najbardziej agresywny i niekorzystny prognostycznie. Rzadko się zdarza - w strukturze wszystkich nowotworów złośliwych narządów układu pokarmowego wynosi on 3-5%, ale diagnozuje się go w ostatnich stadiach - 95%.

Ponieważ końcowa część przewodu Wirsung i choledoch przechodzi przez głowę, łącząc się w jeden wspólny kanał wydalniczy, tworzą wspólną bańkę, która otwiera się do światła dwunastnicy przez brodawkę vatera. Wraz z rozwojem guza, kanały wydalnicze mogą być skompresowane, co komplikuje odpływ żółci i soku trzustkowego i prowadzi do rozwoju żółtaczki obturacyjnej. Towarzyszy mu jasne zabarwienie skóry, zażółcenie błon śluzowych, twardówka, silne swędzenie skóry spowodowane dużą ilością kwasów żółciowych, acholichny (odbarwione odchody), ciemny mocz. Rzadko może zwiększyć poziom cukru we krwi. Wynika to z dominującego umiejscowienia w główce trądzikowej - zrazików, produkujących sok trzustkowy i enzymy oraz niewielkiej liczby wysepek Langerhansa, odpowiedzialnych za syntezę hormonów, w tym insuliny.

Wraz z kiełkowaniem guza w ścianie jelita cienkiego lub grubego rozwijają się objawy niedrożności jelit. Duży nowotwór ściska choledoch, a chorobę można wykryć na wczesnym etapie: pacjent ubiega się o pomoc medyczną z powodu znacznego pogorszenia jego stanu. W 90% przypadków stosuje się leczenie chirurgiczne.

Guzy ciała i ogona rozwijają się bezobjawowo, dlatego osiągają ogromne rozmiary i mają czas na rozprzestrzenianie się przed rozpoczęciem terapii.

Jeśli nowotwór złośliwy znajduje się głównie w ciele trzustki, wyrasta w splot trzewny i objawia się intensywnymi bolesnymi objawami z lokalizacją w nadbrzuszu i okolicy okołonaczyniowej, które zmniejszają się tylko w pozycji leżącej z kolanami przyciągniętymi do żołądka.

Wraz z lokalizacją ognisk raka w ogonie, dotknięte są wysepki Langerhansa, które znajdują się głównie w tej części trzustki. W 80% przypadków porażenie ogona występuje w cukrzycy. Zwykłe dolegliwości w postaci bólu, objawów dyspeptycznych mogą być nieobecne. Przerzuty dotyczą śledziony, wątroby, lewego nadnercza i nerki, węzłów chłonnych, pnia naczyniowego i nerwowego. Ze względu na bezobjawowy charakter procesu nowotworowego w tej lokalizacji, guz osiąga rozmiary nieoperacyjne, rokowanie jest bardzo niekorzystne. Z wycięciem trzonu trzustki i pęcherzyka żółciowego i śledziony z jednoczesną chemioterapią, oczekiwana długość życia nie przekracza jednego roku, a wskaźnik przeżycia w ciągu najbliższych 5 lat wynosi 6-8%.

Stopień złośliwości (w skali od G1 do G3 lub do G4)

Różnicowanie komórek determinuje stopień złośliwości nowotworu: im jest niższy, tym większa różnica między nowotworowymi patologiami a prawidłowymi komórkami. Wszystkie nowotwory są konwencjonalnie podzielone na 2 typy:

 • wysoce zróżnicowane - komórki różnią się niewiele od normalnej w strukturze, powoli dzieląc się i przenikając do innych organów;
 • słabo zróżnicowane - różnią się znacznie od zwykłych, są agresywne i zdolne do nieograniczonego podziału i dystrybucji. Należą do nich nowotwory złośliwe trzustki.

W sformułowaniu diagnozy wskaźnik ten jest oznaczony literą G i ma 5 stopni:

 1. Gx - nieokreślony stopień zróżnicowania tkanek.
 2. G1 - bardzo zróżnicowane.
 3. G2 - średnia.
 4. G3 - słabo zróżnicowana edukacja.
 5. G4 - niezróżnicowany nowotwór - wszystkie jego komórki są do siebie podobne, różnicowanie jest całkowicie utracone (wszystkie znaki i funkcje komórek narządowych są nieobecne), mogą one tylko bez końca dzielić się i rosnąć.

Całkowite usunięcie guza

W zależności od stadium i wielkości nowotworu złośliwego decyduje się o jego usunięciu. Możliwość resekcji guza i skala operacji są wskaźnikiem determinującym dalsze rokowanie.

Wskaźnik przeżycia dla raka operacyjnego

Po usunięciu guza zmniejsza się liczba komórek nowotworowych, postęp procesu spowalnia - poprawia to rokowanie.

5-letni wskaźnik przeżycia dla poszczególnych stadiów raka trzustki wynosi:

Nieoperacyjny współczynnik przeżycia nowotworu

Jeśli rak zostanie wykryty na etapie, w którym operacja jest już nieskuteczna, oczekiwana długość życia jest znacznie skrócona. Stosuje się wyłącznie leczenie paliatywne, w tym chemioterapię i radioterapię, środki przeciwbólowe. Ich celem jest złagodzenie bólu i poprawa samopoczucia:

Jak umrzeć na raka trzustki?

W ostatnich tygodniach i dniach życia pacjent z guzem trzustki rozwija obłęd przeciw kacheksji. Pacjent jest krytycznie wyczerpany, nie może poruszać się samodzielnie, a nawet siedzieć w łóżku. W psychice następuje poważna zmiana: pacjent jest głęboko przygnębiony lub agresywny wobec innych.

W obecności odległych przerzutów do mózgu występują zaburzenia mowy i głosy, pojawia się asymetria twarzy.

Wraz z porażką układu oddechowego, gdy w płucach pojawiają się przerzuty, ataki suchego kaszlu przeszkadzają w mówieniu i towarzyszą mu krwioplucie, duszność w spoczynku, nasilana przez ruchy. Zmienia się smak i węch (w przyszłości mogą zniknąć całkowicie), pojawia się obojętność na jedzenie - pacjent nie chce jeść. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie, z powodu ciężkości stanu, pacjent nie może się utrzymać, jest całkowita bezradność. Pacjent może umrzeć od początku niewydolności wielonarządowej - wątroby, nerek i serca. Ofiara znacznie zwiększyła wystającą śledzionę i wątrobę, objawy wodobrzusza. Gruczoł krokowy umierający na raka ma skrajny stopień wyniszczenia z powodu zaangażowania praktycznie wszystkich narządów i układów w proces nowotworowy.

Najlepszą profilaktyką raka, a także sposobem na przedłużenie życia, jest zdrowy styl życia i szybki dostęp do specjalisty w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

Prognozy dla raka trzustki

Rak trzustki należy do chorób trudnych do leczenia. Według American Cancer Society, 28% pacjentów żyje ponad rok po postawieniu diagnozy, a tylko 7% żyje dłużej niż 5 lat. Lekarze identyfikują 3 przyczyny braku skuteczności leczenia:

 • Rak trzustki rozwija się szybko i agresywnie, a wzrost komórek jest trudny do zatrzymania.
 • Podobieństwo objawów raka trzustki do zapalenia trzustki i zaburzeń jelitowych. Pacjent może otrzymać nieprawidłową diagnozę i przepisać terapię, która jest nieskuteczna w przypadku raka.
 • Nieoperacyjność guza. Jeśli guz wykiełkował do sąsiednich tkanek i naczyń, jego całkowite usunięcie jest niemożliwe.

Jak określić przeżycie raka trzustki?

Przeżycie to odsetek pacjentów, którzy żyją przez określony czas (5, 10, 15 lat) po diagnozie. Lekarze onkolodzy do prognozowania najczęściej stosują 5-letni wskaźnik przeżycia.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że nowoczesne wskaźniki 5-letniego przeżycia obliczono 4-5 lat temu. W miarę rozwoju medycyny pacjenci z rakiem trzustki mogą mieć lepsze prognozy niż statystyki. Przeżycie zależy również od indywidualnych czynników: wieku i stanu zdrowia pacjenta, rodzaju i lokalizacji guza, przepisanego schematu leczenia.

Im większy guz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że można go usunąć. Jeśli nowotwór nie kiełkuje do pobliskich i odległych narządów, rokowanie jest średnio 2-3 razy lepsze.

Lokalizacja nowotworu złośliwego

Objawy objawów zależą od lokalizacji guza. Jeśli rak dotyka głowy trzustki, przewód żółciowy jest wyciskany. Pacjent ma żółtaczkę - kolor skóry staje się specyficznie żółty, nudności i wymioty, kolor zmian moczu. Objawy te zachęcają do wizyty u lekarza, więc choroba może zostać zdiagnozowana przed rozpoczęciem przerzutów. W 90% przypadków operacja Whipple'a - usunięcie gruczołu i otaczających go tkanek - jest pokazana pacjentom z guzem w głowie trzustki.

Nowotwory w ciele i ogonie gruczołu rozwijają się bezobjawowo, dlatego osiągają duże rozmiary i mają czas na rozprzestrzenianie się przed postawieniem diagnozy.

Rokowanie w stadiach raka trzustki

0 i 1 stadium raka trzustki

We wczesnym stadium guz znajduje się w gruczole, jego rozmiar nie przekracza 1,5 cm, jest trudny do wykrycia, ponieważ nie zakłóca funkcji narządów i nie daje żadnych objawów. W większości przypadków rak trzustki w stadium 0 i 1 jest leczony chirurgicznie. Przełom 5 lat doświadczył 60-65% pacjentów.

Etap 2 raka trzustki

W etapie 2 rozmiar guza przekracza 2 cm, zaczyna rosnąć w węzły chłonne. W połowie przypadków raka trzustki drugiego stopnia możliwe jest wykonanie operacji Whipple'a. Granica 5 lat po zabiegu występuje u 50-52% pacjentów. Jeśli nie można wykonać resekcji, należy zastosować chemioterapię i radioterapię. W tym przypadku prognoza jest zmniejszona do 12-15%.

Rak trzustki w stadium 3

Etap 3 oznacza, że ​​guz przeszedł poza trzustkę, rozprzestrzenił się na duże naczynia i nerwy. W 20% przypadków możliwe jest leczenie chirurgiczne. Przełom 5 lat przeżywa 41% pacjentów. Jeśli nie można wykonać operacji Whipple'a, wskaźnik przeżycia przez 5 lat wynosi 3%.

Aby poprawić jakość życia i złagodzić ból, zaleca się leczenie paliatywne.

Rak trzustki w stadium 4

Rak przechodzi do etapu 4, gdy nowotwór przerzutuje do ważnych organów: wątroby, płuc, mózgu, kości. W przypadku raka trzustki w stadium 4 bez leczenia żyj około 8 miesięcy. Jeśli przepisana jest złożona terapia paliatywna, pacjent będzie żył 1-1,5 roku.

Leczenie raka trzustki w etapie 4

Na tym etapie wskazana jest terapia paliatywna. Ma na celu złagodzenie bólu i poprawę jakości życia. Zastosuj chemioterapię, promieniowanie, środki przeciwbólowe. W niektórych przypadkach lekarze zalecają operację paliatywną. Polega na częściowej resekcji dotkniętych obszarów trzustki, ale niemożliwe jest usunięcie wszystkich komórek nowotworowych.

Przewidywalny rak trzustki

Resekcja (usunięcie) guza zmniejsza liczbę komórek nowotworowych w organizmie, więc postęp choroby spowalnia.

Etapy raka trzustki i oczekiwana długość życia

W obecności raka trzustki oczekiwana długość życia dla różnych typów formacji zależy od terminowej diagnozy. Tylko w 10% przypadków okazuje się, że w początkowej fazie obserwuje się komórki nowotworowe. Wynika to z faktu, że choroba jest bezobjawowa. Tworzenie się trzustki ujawnia się na etapie pojawienia się przerzutów, które mają szkodliwy wpływ na pobliskie lub odległe narządy, nerwy i naczynia. W przypadku rozpoznania po raz pierwszy rak może mieć rozmiar 5–15 cm.

Gdy pojawiają się nowe dolegliwości, często niezwiązane z trzustką lub pogorszeniem ogólnego samopoczucia, pacjent idzie do lekarza. Następnie identyfikują zły kurs w gruczole, ale już na zaawansowanym etapie. Na podstawie informacji medycznych komórki nowotworowe w trzustce występują częściej u mężczyzn niż u kobiet. Główna grupa obejmuje osoby powyżej 60 roku życia.

Prognozy w pierwszym etapie

Oczywiście przewidywanie życia z procesem onkologicznym w gruczole zależy całkowicie od stadium patologii. Wartość będzie oparta na wieku pacjenta, szybkości rozwoju komórek nowotworowych, stanie ogólnym, liczbie wtórnych nowotworów na narządy znajdujące się w pobliżu.

Najlepsza prognoza, kiedy diagnoza i leczenie zostaną przeprowadzone w pierwszym stadium raka, edukacja nie opuściła strefy narządów i nie ma przerzutów. W przypadku guza końcowego, od objawu do wyniku śmiertelnego, zajmuje kilka miesięcy od wykrycia choroby.

Pierwszy etap onkologii w IA trzustki charakteryzuje się guzem o małej objętości, do 2 cm, nie wystającym poza krawędzie gruczołu. W przypadku patologii pacjent nie wykazuje żadnych objawów, z wyjątkiem przypadku, gdy formacja powstaje w strefie wyjściowej dwunastnicy 12. Wtedy pacjent poczuje się źle, okresowo pojawia się biegunka podczas zmiany diety.

Początkowy etap IB - guz jest również obecny w strefie trzustkowej, ale jego rozmiar wynosi już ponad 2 cm. W przypadku raka w głowie narządu pacjent skarży się na następujące objawy:

 • biegunka;
 • nudności;
 • lekki ból pod lewą krawędzią;
 • skóra zmieni kolor na żółty.

W obecności złośliwych komórek w ciele lub części ogonowej pojawią się objawy związane z insulinoma, glukogonomem, gastrinoma.

Aby wyeliminować patologię, zezwolono na operację. Po manipulacji twarze, które podążają za wszystkimi poleceniami lekarza, żyją długo. Jednak pełne wyzdrowienie z operacji nie jest w 100% gwarantowane.

Rokowanie w raku trzustki - u 2–5% ofiar obserwuje się dobrą dynamikę, jeśli uszkodzenie guza zostanie chirurgicznie usunięte w odpowiednim czasie. W przyszłości pacjent potrzebuje leczenia zastępczego, które obejmuje stosowanie środków enzymatycznych w celu utrzymania odpowiedniego poziomu procesów strawności żywności.

Śmierć po zabiegu nie przekracza 10%. Około 45% pacjentów żyje 5 lat.

Jeśli nowotwory znajdują się w trudno dostępnym obszarze gruczołu lub znaczna ilość jest uszkodzona nawet w początkowej fazie, nie można przeprowadzić operacyjnego leczenia. W tej sytuacji pacjentowi zostanie zaoferowana chemioterapia i radioterapia.

Łagodny nowotwór trzustki ma często korzystne rokowanie, ponieważ tylko w rzadkich przypadkach ulega degeneracji do postaci nowotworu niskiej jakości. Gdy tworzenie się zwiększa, powikłania mogą pojawić się jako żółtaczka, inwazja jelit. Jeśli usuniesz guz na czas, możliwe jest całkowite wyzdrowienie.

Prognozy w drugim etapie

Ten etap nie ma znaczących objętości guza, ale już ma szkodliwy wpływ na układ limfatyczny.
Proces onkologiczny lekarzy drugiego stopnia raka jest warunkowo podzielony na 2 sekcje.

W 2A dochodzi do poważnego uszkodzenia włókna, naczyń krwionośnych. Przerzuty nie są produkowane.

Przebieg choroby w drugim etapie 2B charakteryzuje się pierwotnym nowotworem złośliwym. Może stać się większy, zlokalizowany poza gruczołem. Edukacja pogłębia się w tkance trzustki i węzłach chłonnych znajdujących się w pobliżu. Pierwsze przerzuty występują.

Oznaki choroby z guzem 2B.

 1. Utrata masy ciała
 2. Ból brzucha.
 3. Biegunka
 4. Wymioty

Drugi stopień onkologii znacznie zmniejsza zdolność przetrwania. Wśród lekarzy uważa się, że występowanie złego kursu w strefie głowy jest trudnym przypadkiem choroby gruczołu.

Rak głowy trzustki, jaka jest prognoza, jak długo z nią żyją? W okresie leczenia chirurgicznego chirurg wykonuje całkowite wycięcie głowy, żółci, węzłów chłonnych, przewodu, 12 wrzodów dwunastnicy. Po usunięciu wszystkich części ciała lekarz przywraca integralność żołądka i jelit.

Śmiertelny wynik po leczeniu chirurgicznym wycięcia nowotworu guza trzustki wynosi około 9-13%. Nawet po udanym przebiegu choroby po leczeniu chirurgicznym i zakończeniu terapii około 7% pacjentów żyje przez około 5 lat.

Pozytywna prognoza jest możliwa, gdy po wdrożeniu wymaganych manipulacji przerzuty nie wystąpią ponownie.

Z rozlanym rakiem trzustki, ilu żyje? Po zidentyfikowaniu drugiego stopnia powstawania rozproszonego, następuje całkowite usunięcie trzustki. Oprócz lekarza możliwe jest wycięcie odcinka żołądka, śledziony lub węzła.
W wyniku tego rozległego wycięcia przez lekarza kanał jest wprowadzany do jelita cienkiego. Problem polega na tym, że z powodu eliminacji wielu narządów, poważny typ cukrzycy może rozwinąć się po operacji.
Gdy choroba rozwija się w ogonie i ciele, lekarz wykonuje wycięcie zarówno miejsc raka, pęcherzyka żółciowego i śledziony. Około 45% pacjentów żyje przez około rok. Jeśli pacjent przechodzi chemioterapię, wówczas do 10% może żyć przez 5 lat.

Jednocześnie patologia jest często wykrywana późno, gdy występuje silna porażka z powodu przerzutów. W pojedynczych przypadkach życie pacjenta będzie trwać półtora roku.

Prognozy w trzecim etapie

Trzeci etap charakteryzuje się imponującą porażką komórek nowotworowych śledziony, naczyń z nerwami. Przerzuty przemieszczają się do bardziej odległych obszarów i całkowicie uszkadzają limfę, selektywnie nerki i naczynia serca.

Ilu żyje z rakiem trzustki? Wycięcie jest możliwe tylko w 20% sytuacji. Pięć lat żyje do 41% pacjentów. W przypadku przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego wskaźnik przeżycia około 5 lat wynosi 3%.

Często nie można usunąć guza z powodu dużych objętości i lokalizacji.

Na tym etapie rak trzustki stopnia 3 ma cechę - występowanie zatrucia, które prowadzi do nasilenia patologii. Leczenie chirurgiczne przyczynia się do pogorszenia rozwoju chorób towarzyszących i ogólnego samopoczucia pacjenta. Przepisane leczenie skojarzone prowadzi do blokowania rozprzestrzeniania się przerzutów i zwiększania edukacji, przedłużając na chwilę życie. Stosowanie tylko chemioterapii nie zmienia długości życia, ale wzrost guza zatrzymuje się. Prognoza jest uważana za wyjątkowo niekorzystną.

Prognozy w czwartym etapie

To najpoważniejszy stopień onkologii, wykryty u prawie 50% osób. Ponieważ ponowne tworzenie się raka może być zlokalizowane w pobliskich narządach - możliwa jest wątroba, woreczek żółciowy, płuca, żołądek, zatrucie lub znaczące nagromadzenie płynu w otrzewnej, co prowadzi do poważnego pogorszenia samopoczucia pacjenta.
Przeżycie w raku trzustki na etapie 4 jest całkowicie spowodowane:

 • stopień umieszczenia nowotworów w innych narządach;
 • występowanie bólu;
 • stan zdrowia;
 • narażenie na chemioterapię.

Jak długo możesz mieszkać z rakiem 4 stopnia? Nawet jeśli przeprowadzisz bogate leczenie, rzadko okres przeżycia przekracza 1 rok. Często pacjent żyje od 4-6 miesięcy. Około 5 lat życia stanowi 4% pacjentów. W tym okresie zajmuje się wzmacnianiem leków.

Podczas wykrywania niewielkich zmian w trzustce należy natychmiast udać się do lekarza. Jest to szansa na początkowym etapie, aby określić przyczyny, objawy i przepisać leczenie, co zwiększy szanse na pełną poprawkę.

Rak trzustki: objawy, leczenie, etapy i rokowanie

Rak trzustki nazywany jest „cichym zabójcą”, ponieważ był zbyt bezobjawowy, ale nawet w aktywnej fazie postępu obraz kliniczny będzie zamazany, pacjent nie koreluje z pogorszeniem samopoczucia z tym nowotworem. Rozpoznanie raka trzustki jest zawsze trudne, ale choroba szybko rozprzestrzenia się i przerzutuje do wątroby, kości, węzłów chłonnych i innych narządów i układów. Bardzo często uznawany rak rozwija się na tle obniżonej odporności, przewlekłych chorób zapalnych trzustki, cukrzycy.

Onkolodzy zdecydowanie zalecają, aby każda osoba, nawet przy braku pogorszenia stanu zdrowia, poddawana była badaniu ultrasonograficznemu jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej raz w roku. Takie podejście do kontroli zdrowia pozwoli na szybką identyfikację zaburzeń czynnościowych trzustki.

Czym jest trzustka

Trzustka jest narządem o długości 16-22 cm i wyróżnia się kształtem gruszki leżącej na boku. Wewnątrz rozważanego ciała składają się zraziki - ich komórki wytwarzają wszystkie enzymy spożywcze. Wewnątrz zrazików znajdują się wysepki Langerhansa - ich komórki uwalniają hormony insuliny, glukagonu i somatostatyny bezpośrednio do krwi.

Trzustka znajduje się na poziomie pierwszego kręgu lędźwiowego, ale nie znajduje się w jamie brzusznej, ale w przestrzeni zaotrzewnowej, obok nerek i nadnerczy. Organ z przodu jest zamknięty otrzewną, częściowo „ukryty” za żołądkiem, a ogonem spoczywa na śledzionie - taki „spisek” sprawia, że ​​trzustka jest bardzo trudna dla USG. Niemniej jednak doświadczony lekarz uzistniejący natychmiast zauważy zmiany patologiczne w danym narządzie, określając upośledzenie funkcjonowania samej trzustki.

Zwróć uwagę: cała trzustka jest pokryta kapsułką tkanki łącznej - pełni funkcję ochronną. Uszkodzenie tej kapsułki jest obarczone niebezpiecznymi komplikacjami - enzymy wytwarzane przez trzustkę nie wchodzą do przewodu, ale do niechronionego miejsca i zaczynają wchłaniać komórki tego samego narządu.

Trzustka jest podzielona na trzy części - ciało, ogon i głowę.

Rak trzustki: statystyki

Według statystyk medycznych, rak trzustki zajmuje 4 miejsce wśród wszystkich zgonów z powodu raka, a to pomimo tego, że rozważana patologia jest dość rzadkim zjawiskiem! Tak wysoka śmiertelność z powodu raka trzustki jest związana z faktem, że patologia jest zazwyczaj bezobjawowa przez długi czas, a następnie stan pacjenta pogarsza się, ale obraz kliniczny pozostaje niejasny, zaczyna się leczenie niektórych innych chorób - cenny czas jest po prostu pominięty.

Ryzyko rozwoju raka trzustki wzrasta po 30 latach, a następnie wzrasta po 50 latach, a szczyt osiąga wiek 70 lat i więcej.

Rak trzustki zawsze daje przerzuty do wątroby, tkanki kostnej, płuc. Rosnący guz wpływa na ściany żołądka, dwunastnicy, jelita grubego.

Przyczyny raka trzustki

Podział komórek zachodzi w każdym narządzie i podczas tego procesu zmutowane komórki pojawiają się nieuchronnie, z niewłaściwym DNA - układ odpornościowy rozpoznaje je i niszczy je jako „nie rodzime”. Jeśli proces takiego rozpoznania i zniszczenia jest zakłócany, układ odpornościowy działa nieprawidłowo, wtedy „złe” komórki, które się pojawiają, również zaczynają się dzielić - rak rośnie. Wtedy wszystko dzieje się według tego samego schematu: rosnące komórki rakowe „włączają” mechanizm obronny, a układ odpornościowy organizmu po prostu nie może ich rozpoznać, a kiedy są dokładnie określone, organizm nie jest już w stanie poradzić sobie z nimi niezależnie - pojawiają się pierwsze objawy raka.

Naukowcy nie izolują żadnej dokładnej przyczyny raka trzustki, ale istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą stać się „naciskiem” na pojawienie się guza nowotworowego. Obejmują one:

 1. Przewlekłe zapalenie trzustki. Komórki trzustki, które są w ciągłym procesie zapalnym, są optymalnym podłożem dla wyglądu i podziału komórek mutujących. Ryzyko rozwoju choroby w przypadku przewlekłego zapalenia trzustki jest zmniejszone tylko wtedy, gdy patologia zostanie wprowadzona do długiego etapu remisji i jest to możliwe, jeśli pacjent przestrzega diety i przepisuje go lekarz prowadzący.
 2. Zapalenie trzustki o etiologii dziedzicznej. Guz nowotworowy rozwija się zgodnie z klasycznym „scenariuszem”, ale przyczyną zapalenia trzustki jest wyłącznie dziedziczność.
 3. Cukrzyca. Nawet niewielki niedobór insuliny prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi - jest to ryzyko rozwoju raka trzustki.
 4. Palenie tytoniu. Jest to prawdopodobnie jedyny czynnik ryzyka, który można określić jako odwracalny. Jeśli osoba rzuci zły nawyk, jego trzustka pozbywa się niedokrwienia - ryzyko zachorowania na raka natychmiast się zmniejsza.
 5. Nadwaga, otyłość. W tym stanie osoba gromadzi tkankę tłuszczową, co prowadzi do braku równowagi hormonów płciowych. Wszystko razem może doprowadzić do pojawienia się zmutowanych komórek w trzustce.
 6. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna. Jeśli te patologie występują w przewlekłej postaci i niepokoją daną osobę przez długi czas, to trzustka będzie regularnie zatruta toksycznymi substancjami - z pewnością powstają podczas procesu zapalnego.
 7. Wrzód trawienny. Wraz z tą patologią zmienia się mikroflora żołądka, czego wynikiem jest gromadzenie się toksycznych związków w narządach przewodu pokarmowego. Nawet jeśli ktoś był operowany z powodu wrzodu żołądka, ryzyko rozwoju tej choroby pozostaje bardzo wysokie.

Oprócz tych czynników konieczne jest podkreślenie niewłaściwej diety - istnieją badania sugerujące zwiększenie ryzyka raka trzustki przy stosowaniu niektórych pokarmów w dużych ilościach. Takie niebezpieczne produkty obejmują w szczególności:

 • mięso przetworzone - kiełbasy, kiełbasy, szynka, balyk, bekon i inne;
 • grillowane czerwone mięso;
 • tłuste potrawy.

Niektórzy lekarze i naukowcy twierdzą, że kilka czynników można przypisać czynnikom ryzyka:

 • wiek osoby powyżej 60 lat;
 • choroby jamy ustnej - na przykład zapalenie dziąseł, próchnica, zapalenie miazgi;
 • bezpośredni kontakt z barwnikami i substancjami toksycznymi - szczególnie często czynnik ten przejawia się w pracownikach hutnictwa;
 • przewlekłe choroby alergiczne - na przykład atopowe zapalenie skóry, wyprysk;
 • niska aktywność fizyczna osoby;
 • rak innych już zdiagnozowanych narządów - gardło, gruczoły sutkowe, jelita, płuca, jajniki, pęcherz moczowy, nerki;
 • obecność patologii natury onkologicznej bliskich krewnych.

Lekarze uważają stany przedrakowe za przewlekłe zapalenie trzustki, gruczolak trzustki, torbiel narządów.

Klasyfikacja raka trzustki

Bardzo ważne jest, aby lekarz zrozumiał, z jakich komórek rozwinął się rak trzustki - od tego zależeć będzie obraz kliniczny choroby i właściwości guza. Dostępna jest następująca klasyfikacja:

 • rak pęcherzykowy - komórki nowotworowe mają wygląd kiści winogron;
 • torbielowaty gruczolakorak śluzowy - występuje, gdy rodzi się torbiel trzustki, częściej jest rozpoznawany u kobiet;
 • gruczolakorak przewodowy - najczęstszy rodzaj nowotworu, rozwija się w komórkach, które wyścielają przewody trzustki;
 • rak płaskonabłonkowy - rodzaj choroby jest niezwykle rzadki, guz rozwija się bezpośrednio w komórkach przewodu;
 • gruczołowy rak płaskonabłonkowy - powstaje natychmiast z dwóch typów komórek: wytwarzanie enzymów i tworzenie przewodów wydalniczych;
 • gruczolakorak olbrzymiokomórkowy - to nagromadzenie torbielowatych jam wypełnionych krwią.

Zwróć uwagę: Istnieje również niezróżnicowany rak trzustki - najbardziej niebezpieczny rodzaj rozważanej choroby, który szybko i zawsze kończy się śmiercią.

W przypadku raka trzustki wewnątrzwydzielniczej jego klasyfikacja będzie następująca:

 • insulinoma - wytwarzana jest nadmierna ilość insuliny, która obniża poziom glukozy we krwi;
 • Glukagonoma - hormon glukagon jest produkowany w dużych ilościach, co zwiększa poziom glukozy we krwi;
 • Gastrinoma - hormon produkuje gastrynę, która ma stymulować aktywność żołądka.

Najczęściej rak trzustki zlokalizowany jest w głowie narządu. Ale ogólnie istnieje klasyfikacja rozważanej choroby w miejscu jej lokalizacji:

 • rak ogona trzustki;
 • rak głowy trzustki;
 • rak ciała rozważanego narządu.

Objawy raka trzustki

Obraz kliniczny jest zawsze zmienny i może się różnić u pacjentów w zależności od konkretnego wydziału trzustki rozwijającego nowotwór złośliwy.

Rak głowy trzustki

Na samym początku rozwoju tego typu guz nie ma żadnych objawów. Ale pierwszymi objawami tej niebezpiecznej choroby są:

 1. Ból brzucha. Może być „pod łyżką”, a jednocześnie w nadbrzuszu, pojawia się naświetlanie bólu w plecach. Intensywność bólu wzrasta w nocy, staje się łatwiejsza dla pacjenta, jeśli ciało jest przechylone nieco do przodu lub ciało jest odchylone z nogami zgiętymi w kolanach.
 2. Okresowo występuje zaczerwienienie określonej żyły w dolnych / górnych kończynach. Zakrzepy krwi mogą tworzyć się w żyłach, więc część ramienia lub nogi może nagle stać się niebieskawa.
 3. Bez przestrzegania jakiejkolwiek diety pacjent zaczyna gwałtownie schudnąć.
 4. Po jedzeniu w żołądku pojawia się uczucie ciężkości.
 5. Pacjent skarży się na zmęczenie, senność i ogólne osłabienie.

W miarę wzrostu guza pojawiają się inne oznaki patologii:

 1. Zaczyna się żółtaczka. Co więcej, na początku pacjent może nawet nie podejrzewać jego obecności, no cóż, od czasu do czasu zauważmy zażółcenie twardówki oka - nie więcej. Ale w miarę postępu choroby skóra pacjenta staje się nie tylko żółta, ale zielonkawo-brązowa.
 2. Skóra całego ciała jest stale swędząca. Takie intensywne swędzenie jest związane z przekrwieniem woreczka żółciowego - żółć jest po prostu odkładana w skórze i powoduje taką reakcję organizmu.
 3. Mocz staje się ciemniejszy, a kał staje się prawie bezbarwny.
 4. Pacjent całkowicie traci apetyt, rozwija całkowitą nietolerancję na mięso i tłuszcz.
 5. Istnieją zaburzenia trawienia - nudności, wymioty, zmiany stolca.
 6. Odchody stają się tłuste (błyszczą), cieknące i śmierdzące.

Rak ciała lub ogona trzustki

Objawami zaawansowanego raka będą następujące zmiany stanu:

 1. Duża ilość wydalanego moczu, stałe pragnienie, suchość w ustach i oddawanie moczu w nocy są znakami identycznymi jak cukrzyca.
 2. Tłuszczowe stolce, ból w nadbrzuszu, nudności, utrata lub całkowity brak apetytu, utrata masy ciała są znakami identycznymi z przewlekłym zapaleniem trzustki.
 3. Wygląd w kącikach ust, utrata masy ciała, gładka powierzchnia i intensywny czerwony kolor języka, bladość skóry, wysypka na kończynach górnych i dolnych, rozwój zapalenia skóry i egzemy - objawy te występują tylko w przypadku progresji glukagonomii.
 4. Ból po jedzeniu „pod łyżką”, uczucie „stania” żołądka, ciągła biegunka, tłusty tłuszcz i słaba zmywająca się toaleta - oznaki pojawiające się wraz z postępem gastrinoma.

Ponadto należy podkreślić kilka innych objawów raka organizmu lub ogona trzustki:

 • zaburzenia miesiączkowania u kobiet;
 • rany na powierzchni skóry goją się bardzo powoli;
 • na kończynach dolnych tworzą się owrzodzenia troficzne;
 • pożądanie seksualne jest dramatycznie zmniejszone lub całkowicie nieobecne;
 • od czasu do czasu na skórze pojawiają się czerwone plamy, często mylone z alergiami;
 • pojawienie się ciepła „pływów” na twarzy i kończynach górnych;
 • drgawki występują okresowo w twarzy i nogach, ale bez utraty świadomości;
 • w lewym hipochondrium wyraźnie odczułem ciężkość.

Można stwierdzić, że ból w nadbrzuszu, stolce tłuszczowe i utrata masy ciała są głównymi objawami raka trzustki, niezależnie od tego, która część ciała rozwija się w guzie.

Przerzuty raka trzustki

Omawiana choroba bardzo aktywnie rozprasza komórki nowotworowe przez ludzkie ciało. I może się zdarzyć na trzy sposoby:

 1. Przez układ krążenia. W ten sposób komórki nowotworowe dostają się do wątroby, nerek, tkanki kostnej, mózgu, płuc - w prawie wszystkich narządach wewnętrznych.
 2. Przez układ limfatyczny. Tutaj rozpraszanie nowotworu jego złośliwych komórek następuje w kilku etapach:
 • komórki nowotworowe są najpierw atakowane przez węzły chłonne, które znajdują się bezpośrednio wokół trzustki;
 • następnie guz jest rozproszony w węzłach chłonnych, które znajdują się za trzustką - najczęściej w punkcie przejścia żołądka do dwunastnicy;
 • dalej zacznij wpływać na węzły chłonne, które znajdują się w krezce (górna część);
 • ostatni etap dyspersji sprzyja penetracji komórek nowotworowych do węzłów chłonnych znajdujących się w przestrzeni zaotrzewnowej.
 1. Otrzewna. Komórki nowotworowe wchodzą do ściany jelita, samej otrzewnej i narządów miednicy.

Penetracja guza trzustki ma miejsce - rak rozrasta się w narządy zlokalizowane w sąsiedztwie już dotkniętego gruczołem. Na przykład, jeśli rak rozwija się w ogonie gruczołu, jego komórki mogą rosnąć w śledzionę, a jeśli rak jest zlokalizowany w głowie narządu, nowotwór rozprzestrzeni się na żołądek i drogi żółciowe.

Jak rozwija się rak trzustki

Rozważane są 4 etapy choroby - dla każdego z nich istnieją cechy kursu.

Rak trzustki w stadium 0

Ten etap jest absolutnie bezobjawowy, zmutowane komórki właśnie rozpoczęły swoje istnienie i mogą wrastać w ciało. Jeśli na tym etapie osoba przechodzi leczenie operacyjne, szanse na całkowite pozbycie się raka wynoszą 99%.

Rozpoznanie raka trzustki na tym etapie jest możliwe tylko za pomocą ultrasonografii lub tomografii komputerowej.

Rak trzustki w stadium 1

IA - rak jest zlokalizowany wyłącznie w trzustce i ma rozmiar mniejszy niż 2 cm, co do zasady pacjent nie zauważa żadnych objawów, jedynym wyjątkiem jest przypadek lokalizacji choroby nowotworowej w obszarze dwunastnicy. Przy takim rozwoju zdarzeń pacjent będzie wskazywał nudności i czasami biegunkę z naruszeniem diety.

IB - Guz znajduje się również w trzustce, jego rozmiar przekracza 2 cm, a jeśli rak jest zlokalizowany w głowie narządu, u pacjenta wystąpi żółtaczka, biegunka i nudności, bezobjawowy ból w lewym podbrzuszu. Jeśli nowotwór złośliwy rozwinie się w ciele lub ogonie narządu, pojawią się objawy związane z glukagonomem, insuliną lub gastrinoma.

Etap 2 raka trzustki

IIA - Rak przeszedł poza trzustkę i urósł do dwunastnicy i dróg żółciowych.

IIB - Guz może mieć absolutnie dowolny rozmiar (nawet mały), ale jego komórki już rozpraszały się w pobliskich węzłach chłonnych. Ten fakt nie daje żadnych dodatkowych objawów, pacjent skarży się na utratę wagi, ból w nadbrzuszu, biegunkę i wymioty.

Rak trzustki w stadium 3

Nowotwór nowotworowy jest już szeroko rozpowszechniony. Na tym etapie złośliwe komórki znajdują się w żołądku, dużych naczyniach krwionośnych, śledzionie, jelicie grubym. W niektórych przypadkach komórki rakowe są również obecne w regionalnych węzłach chłonnych.

Rak trzustki w stadium 4

Najcięższym etapem w przebiegu przedmiotowej choroby jest obecność przerzutów nowotworu w bardzo odległych narządach - płucach, mózgu, jajnikach i innych.

Rak trzustki w stadium 4 ma kilka charakterystycznych objawów:

 • ból górnej części brzucha jest wyraźny, to półpasiec;
 • pacjent jest wyczerpany z powodu całkowitej odmowy jedzenia;
 • wątroba jest powiększona, co powoduje ból i ciężkość w obszarze jej anatomicznej lokalizacji;
 • płyn gromadzi się w żołądku;
 • skóra w tym samym czasie staje się blada i żółta;
 • powiększona śledziona, która wywołuje ostry ból w prawym nadbrzuszu;
 • pod skórą pojawiają się miękkie guzki.

Jeśli w stadium 4 występują przerzuty raka w wątrobie, wówczas pojawią się następujące objawy:

 • białka oczu i skóry nabierają stałego żółtego koloru;
 • dziąsła i błony śluzowe zaczynają krwawić;
 • odchody stają się bezbarwne, mocz staje się intensywnie ciemny;
 • płyn gromadzi się w żołądku - rozwija się wodobrzusze;
 • usta pacjenta mają nieprzyjemny zapach.

Zwróć uwagę: z przerzutami do wątroby w stadium 4 raka trzustki, nawet z ultrasonografią i tomografią komputerową, niezwykle trudno jest określić, który nowotwór jest pierwotny. Można to zrobić tylko poprzez procedurę badania histologicznego fragmentów tkanek dotkniętych narządami.

Klęska przerzutów do mózgu w 4. stadium rozważanej choroby charakteryzuje się następującymi zmianami:

 • zachowanie staje się niewystarczające, osobowość prawie całkowicie się zmienia;
 • napięcie mięśniowe kończyn zmienia się iz reguły dzieje się to tylko z jednej strony;
 • osłabienie węchu, wzroku i smaku;
 • pacjent nie jest w stanie wykonać żadnych prostych czynności;
 • utracone umiejętności nabyte w procesie zatrudnienia;
 • głos pacjenta staje się nosowy;
 • twarz staje się asymetryczna;
 • mowa jest niezrozumiała dla innych.

W przypadku penetracji komórek nowotworowych do płuc, zadyszka będzie występować nawet w bezwzględnym spoczynku, suchym napadowym kaszlu, krwioplucie (w przypadku pęknięcia naczynia krwionośnego).

Przerzuty do tkanki kostnej objawiają się silnym bólem kości - jest to szczególnie wyraźne, gdy proste, lekko stukając w skórę w miejscu dotkniętej kości.

Środki diagnostyczne

Aby zdiagnozować raka trzustki, lekarz przeprowadzi pełne badanie pacjenta. Następujące rodzaje testów pomogą w diagnozie:

 • definicja markera nowotworowego we krwi;
 • elastaza trzustkowa w kale;
 • fosfataza alkaliczna we krwi;
 • poziom insuliny;
 • amylaza trzustkowa w moczu i krwi;
 • poziomy glukagonu i gastryny we krwi.

Testy te pomogą lekarzowi podejrzewać postępujący nowotwór trzustki. Przeprowadzone ogólne badania krwi i moczu, koagulogram i testy czynności wątroby pomogą ci dowiedzieć się, jak bardzo zmieniła się homeostaza.

Dokładna diagnoza jest oparta na wynikach następujących badań:

 1. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej - pozwala określić tylko lokalizację nowotworu, który należy zbadać.
 2. Tomografia komputerowa - pozwala szczegółowo zbadać trzustkę, procedura jest bardzo skuteczna.
 3. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest bardziej pouczającym badaniem w porównaniu z tomografią komputerową. Umożliwia badanie stanu nerek, wątroby, pęcherzyka żółciowego i innych narządów jamy brzusznej na równi z trzustką.
 4. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna. Wykonuje się go za pomocą endoskopu i wstrzykuje środek kontrastowy do przewodów trzustkowych.
 5. Pozytonowa tomografia emisyjna. Nowoczesna metoda badawcza, która daje dokładne wyniki. Środek kontrastowy (izotopy cukru) jest wstrzykiwany do żyły pacjenta i już w celu jego akumulacji w narządach, badanie jest przeprowadzane bezpośrednio.
 6. Endoskopowa cholangiografia wsteczna. Pod kontrolą aparatu ultradźwiękowego lekarz wykonuje nakłucie w wątrobie i wstrzykuje do niego środek kontrastowy. Następnie możesz przejść do ankiety.
 7. Laparoskopia. Przeprowadza się to również za pomocą nakłucia, do którego wkłada się sondę, co pozwala na zbadanie stanu trzustki, w razie potrzeby lekarz wykona zabieg biopsyjny - zbierając fragment tkanki narządu do badania histologicznego.

Zwróć uwagę: dopóki wyniki biopsji nie zostaną uzyskane, żaden lekarz nie ma prawa postawić diagnozy raka trzustki. Dlatego podczas przeprowadzania badań za pomocą endoskopu lub laparoskopii specjalista musi koniecznie pobrać fragment tkanki narządu do badania histologicznego.

Leczenie raka trzustki

Leczenie omawianej choroby wybiera się ściśle na podstawie indywidualnej - wszystko zależy od wielkości guza, od jego wzrostu do narządu i od tego, czy występują przerzuty. Idealną opcją leczenia byłoby usunięcie raka, a następnie napromieniowanie miejsca promieniami gamma. Ale ta opcja jest możliwa tylko przy diagnozowaniu raka trzustki w stadium 0 lub 1 rozwoju. We wszystkich innych przypadkach specjaliści przeprowadzają leczenie skojarzone.

Leczenie chirurgiczne raka trzustki

Wykonywane są następujące rodzaje operacji:

 1. Operacja Whipple. Głowa trzustki jest usuwana (wraz z guzem), części dwunastnicy, woreczka żółciowego i żołądka. Taka operacyjna interwencja jest przeprowadzana tylko na początkowych etapach rozwoju danej choroby, a pacjent nie powinien myśleć zbyt długo o przyjęciu takiej pracy - czas jest zbyt drogi.
 2. Całkowite usunięcie trzustki. Wskazane jest przeprowadzenie takiej operacji w przypadku wzrostu nowotworu w obrębie narządu, gdy jeszcze nie wyszło.
 3. Resekcja segmentalna. Jedynie centralna część trzustki jest usuwana wraz z guzem. Pozostałe dwie części są zszywane za pomocą pętli jelitowej.
 4. Resekcja dystalna. Jeśli rak jest zlokalizowany w ogonie i ciele trzustki, zostają one usunięte i głowa zostaje.
 5. Endoskopowy stent. Jeśli guz jest nieoperacyjny i blokuje przewód żółciowy, to wprowadza się do niego rurkę, przez którą żółć będzie przepływać albo do jelita cienkiego, albo do specjalnego plastikowego zbiornika przymocowanego na zewnątrz ciała.
 6. Obejście żołądka. Wskazane jest przeprowadzenie takiej operacji tylko w przypadku wzrostu i nacisku guza na żołądek, gdy pokarm nie może dostać się do jelita. Lekarze po prostu obrastają żołądek i jelita, omijając nowotwór złośliwy.

Jeśli guz trzustki nie jest już podatny na jakiekolwiek leczenie, lekarze mogą wykonywać operacje paliatywne, które powinny ułatwić życie pacjentowi. Obejmują one:

 • usunięcie części nowotworu złośliwego - łagodzi nacisk na pobliskie organy i zakończenia nerwowe;
 • usunięcie przerzutów;
 • eliminacja niedrożności dróg żółciowych i / lub jelit;
 • eliminacja perforacji ściany żołądka, jelit lub samego narządu.

Operacje wykonuje się klasyczną metodą za pomocą skalpela lub nożem gamma - pozwala to nie tylko na usunięcie guza, ale także na naświetlanie pobliskich tkanek. W tym przypadku, jeśli są jakieś komórki rakowe, są one niszczone.

Po zabiegu wymagana jest radioterapia lub chemioterapia.

Chemioterapia raka trzustki

Przeprowadzono określone leki, które hamują wzrost i podział komórek nowotworowych. Niestety leki te wywierają wpływ na zdrowe komórki, co prowadzi do poważnych skutków ubocznych - wypadanie włosów, ciągłe nudności, nerwice, częste choroby zakaźne.

Chemioterapia jest dwojakiego rodzaju:

 • monoterapia - pacjentowi przepisywany jest tylko jeden lek, skuteczność takiego leczenia wynosi 15-30%;
 • polychemoterapia - Lekarze łączą różne środki, skuteczność wynosi 40%.

Aby pacjent mógł znieść ten rodzaj leczenia mniej lub bardziej bez konsekwencji, wybiera się dla niego specjalną dietę z włączeniem fermentowanych produktów mlecznych i odmową napojów alkoholowych i ciężkiego jedzenia, zaleca się wizytę u psychologa, przepisuje się leki przeciwwymiotne.

Terapia celowana

Nowoczesna forma leczenia raka trzustki, która polega na przyjmowaniu leków, które mają wpływ tylko na komórki nowotworowe bez wpływu na zdrową tkankę. Oczywiście ta metoda leczenia jest bardzo skuteczna i dobrze tolerowana przez pacjentów, ale jej koszt jest zbyt wysoki.

Radioterapia w raku trzustki

Guz jest napromieniowany:

 • przed operacją - zmniejsza się wielkość guza nowotworowego;
 • podczas zabiegu i po nim - zapobiegnie to nawrotowi;
 • z nieoperacyjnym guzem - stan pacjenta zostaje złagodzony, wzrost komórek nowotworowych zatrzymuje się.

Stale rozwijamy nowe leki, które pomogą ludzkości radzić sobie z rakiem - na przykład naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali już szczepionkę, która infekuje tylko komórki nowotworowe. W takiej szczepionce znajdują się cząsteczki radioaktywne, które mają niszczyć złośliwe komórki.

Prognozy dla raka trzustki

Ogólnie rokowanie w przypadku raka trzustki jest bardzo niekorzystne. Wynika to z faktu, że choroba ta szybko się rozwija, nie wykazując żadnych objawów.

Według statystyk możemy wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Jeśli rak już przekroczył trzustkę, to tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat. Taka prognoza jest ważna tylko wtedy, gdy pacjent prowadzi aktywne leczenie.
 2. Jeśli operacja rozważanej choroby nie została przeprowadzona, pacjenci żyją nie dłużej niż 6 miesięcy.
 3. W trakcie chemioterapii pacjenci z rakiem trzustki żyją około 6-9 miesięcy.
 4. Radioterapia bez operacji przedłuża życie pacjenta tylko o 12-13 miesięcy.
 5. Jeśli wykonano radykalną operację, pacjenci żyli przez kolejne 2 lata, podczas gdy pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi tylko 8%.
 6. Jeśli lekarze przeprowadzili już operacje paliatywne, pacjenci będą żyli maksymalnie przez rok.

Zwróć uwagę: jeśli nowotwór trzustki został zdiagnozowany na 4 etapach rozwoju, lekarze podają prognozę tylko na jeden rok i nie więcej niż 5% wszystkich pacjentów żyje do tego okresu. Im silniejszy ból i zatrucie toksynami raka, tym krótsze jest życie człowieka!

Przyczyną śmierci w raku trzustki jest niewydolność wątroby, nerek lub serca.

Środki zapobiegawcze

To straszna choroba, rak trzustki, całkiem możliwe jest zapobieganie! Lekarze zalecają:

 1. Rzucić palenie. Wszystkie zmiany w narządach ludzkich, które występują podczas palenia, są odwracalne.
 2. Aby odmówić żywności o wysokiej zawartości cukrów, dać pierwszeństwo owocom i warzywom nieskrobiowym.
 3. Nie nadużywaj produktów z grupy białek, okresowo organizuj sobie wolne od białek dni na czczo.
 4. W diecie powinna być obecna kapusta - biała, Savoy, Bruksela.
 5. Regularnie spożywaj maliny, granaty, truskawki i truskawki.
 6. Potrzebujesz jeść ryby i mleko, produkty mleczne.
 7. Czerwone mięso, żółtko jaja i podroby są niebezpieczne dla trzustki.
 8. Pamiętaj, aby monitorować spożycie witamin w organizmie i, jeśli to konieczne, poprawić odżywianie lub przyjmować kompleksy witaminowo-mineralne.

Rak trzustki jest straszną chorobą, która niemal natychmiast zabija ludzi. Aby wykryć obecność komórek nowotworowych w tym narządzie w czasie, wystarczy przejść regularne kontrole z lekarzami - pozwoli to na leczenie na samym początku rozwoju patologii.

Tsygankova Yana Alexandrovna, komentator medyczny, terapeuta najwyższej kategorii kwalifikacji

16 974 odsłon ogółem, 4 widoki dziś